Hỏi:
Tài khỏan để sinh viên đăng nhập vào chương trình là mã sinh viên với mật khẩu mặc định ban đầu là ngày tháng năm sinh dạng dd/mm/yyyy

Ðáp:

Hỏi:
Tài khoản sinh viên đăng nhập vào chương trình?

Ðáp:

Hỏi:
Tài khoản sinh viên đăng nhập vào chương trình?

Ðáp:
Tài khỏan để sinh viên đăng nhập vào chương trình là mã sinh viên với mật khẩu mặc định ban đầu là ngày tháng năm sinh dạng dd/mm/yyyy
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 2

Lượt truy cập: 46660